• 14
  Diruzaintza
 • 14402
  Hirugarrenaren alta
 • 6
  Hirigintza
 • 6421
  Obra-hondakinetarako edukiontzia edo zakua jartzeari buruzko komunikazioa
 • 6423
  Aurretiazko komunikazioa behar duen jarduera hastea
 • 6424
  Jarduera klasifikatu lizentzia behar duen jardueraren hasieraren komunikazioa
 • 6425
  Jardueraren titulartasun-aldaketaren komunikazioa
 • 6426
  EIT txostena egin izanari buruzko jakinarazpena
 • 6427
  Jarduera sailkatuetarako lizentzia
 • 6428
  Merkataritza-lokala egokitzeko lanetarako lizentzia
 • 6429
  Eraikinean zaintza-, mantentze- edo konpontze-lanak egiteko lizentzia
 • 6430
  Eraikina eraberritzeko obretarako lizentzia
 • 6431
  Eraikuntza-lanetarako lizentziak
 • 6432
  Eraikuntza-lanekin hasteko lizentzia
 • 6433
  Lehen erabilerako lizentzia
 • 6434
  Merkataritza-lokalean lanak egiteko eta erabilera aldatzeko lizentzia
 • 6435
  Eraisteak egiteko lizentzia
 • 6436
  Lurzatien partzelazioa egiteko, banantzeko edo elkartzeko lizentzia
 • 6437
  Udal jabari publikoko lurpean obrak egiteko lizentzia
 • 6438
  Publizitatedun hesiak, dorreak, kartelak edota egituradun errotuluak jartzeko lizentzia
 • 6439
  Aparkatzeko debekua jasotzen duten plakak jartzeko lizentzia
 • 6445
  EIT txostenean jasotako lanak egiteko diru-laguntzak
 • 6534
  Salbuespen gisa, terrazak jartzea ibilgailuak aparkatzeko guneetan
 • 6536
  Birgaitze-lanak egiteko dirulaguntzak San Fausto 13 eta San Fausto 20-22ko bizitegi-eraikinetan
 • 6420
  Merkataritza-lokaletako obren komunikazioa
 • 6419
  Eraikinaren eremu komunetako obren komunikazioa
 • 6418
  Obrak etxebizitzetan
 • 6369
  Jardueraren amaierari buruzko komunikazioa
 • 6330
  Ostalaritza-terrazak jartzeko baimena
 • 6238
  Hirigintzako gaiei buruzko informazioa
 • 6185
  Birpartzelazio-proiektuak
 • 6125
  Igogailuak jartzeko, igogailura sartzeko kotak txikitzeko eta eskailera-igogailua jartzeko diru-laguntzak
 • 6112
  Obra lizentzia luzatzea
 • 683
  Eraikinen aurri-deklarazioa
 • 680
  Hirigintza planeamendua
 • 665
  Expropiaciones
 • 626
  Hirigintza zedula
 • 656
  Espedientearen kopiak
 • 45
  Ingurumena
 • 45375
  Denuncias medioambientales_eus
 • 49
  Alkatetza
 • 4911
  Ezkontza zibila ospatzea
 • 2
  Osasuna, Animalien babesa eta Drogomenpekotasuna
 • 263
  Kaleko salmenta, denboraldiko postu finko bidez (loreak, gaztainak, izozkiak, txurroak)
 • 287
  Txakurren datuak aldatzea eta erregistroan baja ematea
 • 2114
  Hilobiratzeak
 • 2151
  Txakurren identifikazioa eta erregistroa
 • 2154
  Hilerri-eskubideen titulartasuna aldatzea/Hilerri-eskubideetan titularrak gehitzea
 • 2188
  Gorpuak hobitik ateratzea eta gorpuzkiak lekuz aldatzea
 • 2204
  Gorpuzkiak lekuz aldatzea
 • 2215
  Hilobiratze-eskubideei uko egitea
 • 2233
  Hilobiratze-eskubideak esleitzea
 • 2303
  Nitxoetako obrak
 • 2341
  Arriskutsuak izan daitezkeen arrazakotzat sailkatutako txakurrak edukitzeko lizentzia
 • 2349
  Ikerlanetarako gorpuzkiak
 • 2455
  Kaleko salmenta, kamioi-denda bidez
 • 4
  Udaltzaingoa
 • 4197
  Arma-lizentzia (aire konprimatua, arkuak eta baleztak)
 • 4323
  Gidaria identifikatzea trafikoko arau-hausteetan
 • 4325
  Garraio astunak gidatu, zaindu eta laguntzea
 • 4324
  Galdutako gauzak
 • 44
  Zibil txostenak egitea
 • 4326
  Eremuak mugarritzea; trafikoa etetea eta zuzentzea
 • 5
  Gizarte-Ekintza
 • 5477
  Telelaguntza Zerbitzua
 • 5409
  Errefuxiatuei Harrera egiteko Programa
 • 5476
  Informazioa, balorazioa, diagnostikoa eta orientazioa
 • 5222
  Desgaitasunaren balorazioa
 • 5479
  Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosoziala
 • 5488
  Parte-hartzea eta gizarteratzea sustatzea
 • 5490
  Indarkeria matxistaren biktimentzako aldi baterako egoitza-zerbitzua
 • 5491
  Gizarte-larrialdietarako laguntzak
 • 5155
  Gizarteratzeko banakako laguntza bereziak
 • 575
  Etxez etxeko laguntza
 • 553
  Desgaitasunak dituztenentzako aparkatze-txartela
 • 5492
  Aldizkakoak ez diren udal laguntzak
 • 512
  Mendekotasunaren balorazioa
 • 8
  Berdintasuna
 • 8530
  Lankidetza Arloko tokiko diru laguntzen deialdia
 • 12
  Zerga-bilketa
 • 1248
  Ordainagiriak
 • 12162
  Ordainketak egunean izatearen egiaztagiria
 • 12207
  Ordainketa-gutunak
 • 12226
  Ordainketa zatikatzea
 • 12227
  Ordainagiriak helbideratzea
 • 12347
  Nire Ordainketa (On-Line)
 • 12363
  Datu fiskalak kontsultatzea
 • 15
  Zergen Gestioa eta Ikuskaritza
 • 15464
  xxx
 • 15465
  Certificado tributario de Bienes
 • 1541
  Zergengatiko diru-sarrerak itzultzea
 • 15311
  Ondasun gaineko Zerga (OHZ), hobariak eta zerga-salbuespenak
 • 1559
  Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga: kudeaketa
 • 1564
  Katastroko datuak aldatzea
 • 15463
  xxx
 • 1594
  Egoitza fiskala aldatzea
 • 15302
  TMIZ itzultzea
 • 15466
  xxx
 • 15447
  Katastroko datuak kontsultatzea
 • 15360
  Notarietzentzako eskrituren erregistroa
 • 15212
  TMIZtik salbuestsia izateko eskabidea
 • 15461
  XXXX
 • 15181
  Trakzio mekanikodun ibilgailuen alta (TMIA)
 • 15462
  XXXX gaineko Zerga (XXX), hobariak eta zerga-salbuespenak
 • 15138
  Obra berriaren deklarazioa
 • 16
  Ondasunak eta Ondarea
 • 16202
  Artxibo Orokorrari kontsultak egitea
 • 16130
  Udalaren ondare-erantzukizunaren eskabidea
 • 16365
  Elkarteei udal lokalak lagatzea
 • 26
  Kontratazioa eta Zerbitzuak
 • 2684
  Taxi-lizentziaren titulartasuna aldatzea
 • 26182
  Taxi-ibilgailua aldatzea
 • 26127
  Taxi-lizentzia
 • 18
  Idazkaritza Nagusia
 • 18339
  Auzokideen arteko bitartekaritza zerbitzua
 • 1
  Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (H.A.Z)
 • 1524
  Aurretiko hitzordua hartu
 • 1521
  Sarrera-Erregistro Electronikoa
 • 1493
  Banakako errolda/Familia-errolda kontsultatzea - Beste administrazio batzuk
 • 177
  Oharrak, Kexak Iradokizunak, Galderak eta Eskerrak
 • 1542
  Errolda-antzinatasun egiaztagiria
 • 1416
  Dokumentuak egiaztatzea
 • 1171
  Biztanleak altan ematea
 • 1218
  Biztanleek helbidea aldatzea
 • 1396
  Errolda-antzinatasun egiaztagiria
 • 1383
  Banakako erroldatzea
 • 1382
  Familiaren erroldatzea
 • 52
  Berrikuntza eta Gobernu Irekia
 • 52415
  Informazio Publikorako Sarbidea
 • 52217
  Elkarteen Udal Erregistroa
 • 7
  Kultura, Euskara, Gazteria, Kirola eta Jaiak
 • 7331
  Jaietako txosnetarako eta lonjetarako baimena
 • 7174
  Jaietan kaleko salmentarako postuak jartzea
 • 7332
  Uribarri kalean aldian-aldian egiten den merkatu txikian kaleko salmentarako postuak jartzeko baimena
 • 7406
  BIZIA – Udal agendan ekitaldiak argitaratzea
 • 73
  Itzulpen Zerbitzua