Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak kontrolatzea

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko udal erregistroa kudeatzea eta lizentziak ematea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak Bereziki babestutako datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Botere publikoak erabiltzea: 50/1999 Legea, abenduaren 23koa, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzkoa
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Basaurin erroldatuta dagoen edozein pertsona, adinez nagusia, arriskutsua izan daitekeen txakur baten jabea edo hura zaindu, paseatu edo gobernatzeaz arduratzen dena.
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.