Aktuazio administratibo automatizatuak

Administrazio-jarduera automatizatu gisa eratzen diren egintzak eta jarduketak definitzea, eta Basauriko Udaleko Idazkaritza Nagusiaren organo-zigilua sortzea eta arautzea:

Dekretua