Abisuak, kexak, iradokizunak, galderak eta esker onak

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Abisuei, kexei, iradokizunei, galderei eta esker onei arreta ematea eta haiek tramitatzea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua Udal ordenantzak
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Interesduna bera Beste administrazio publikoak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.