Berdintasuna eta genero indarkeria (informazioa eta arreta, aholkularitza juridikoa eta orientazio psikologikoa)

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Arreta eta esku hartzea maila juridikoan, sozialean eta psikologikoan, eta Zentrora joaten diren emakumeak beste baliabide espezializatu batzuetara bideratzeko aukera ere. Emakumeen eskubideei buruzko informazioa eta arreta. Txosten psikopedagogikoak egitea. Indarkeria matxistagatik salaketak jartzen laguntzea. Indarkeria matxista jasan duten emakumeei familia zuzenbidean informazioa eta orientazio emateko hitzorduak. Helburu historikoak, estatistikoak edo zientifikoak.
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, IFZ, helbidea, telefonoa, helbide elektronikoa, eskuzko sinadura edo sinadura elektronikoa Pertsonaren ezaugarriak: egoera zibilari buruzko datuak; adina; familiaren datuak; sexua; jaioteguna; nazionalitatea; jaioterria; ama hizkuntza Inguruabar sozialak: ostatuaren ezaugarriak, etxebizitza; egoera militarra; jabetzak, ondasunak; zaletasunak eta bizimodua; klubetako eta elkarteetako kide izatea; lizentziak, baimenak Enpleguaren xehetasunak: kidegoa/eskala; kategoria/gradua; lanpostuak; nominako datu ez ekonomikoak; langilearen historiala Ekonomiko-finantzarioak: diru sarrerak, errentak; inbertsioak, ondarekoak; kredituak, maileguak, abalak; banketxeak; pentsioak, erretiroa; ekonomikoak; nomina; zerga-kenkariak/zergak; aseguruak; hipotekak; subsidioak, mozkinak; kreditu txartelak Osasunari buruzko datuak: fisikoa edo psikikoa; ideologia edo iritzi politikoak; afiliazio sindikala; erlijioa; sinesmen erlijioso edo filosofikoak; arraza edo etnia jatorria; biometrikoak; genetikoak; bizitza eta/edo sexu orientazioa; genero indarkeriaren biktima
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEOren 6.1.c) artikulua, tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko DBEOren 6.1.d) artikulua, tratamendua beharrezkoa da interesdunaren edo beste pertsona fisiko baten bizi interesak babesteko. DBEOren 6.1.e) artikulua, tratamendua beharrezkoa da interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiltzean egindako misio bat betetzeko.
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Genero indarkeriaren biktimak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira. 5 urte gomendatzen da.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.