Sexu informazioko zerbitzua

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Sexu informazioko zerbitzuan aztertutako kasuak kudeatzea eta arreta ematea.
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, NAN, nazionalitatea, sexua, jaioteguna eta jaioterria Harremanetarako datuak: telefonoa eta helbide elektronikoa Bereziki babestutako datuak: sexu informazioko zerbitzuan tratatutako kasuekin lotutakoak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Interes publikoan egindako misio bat betetzeko beharrezko tratamendua (DBEOren art. 6.1.e artikulua) eta funtsezko interes publikoko datu kategoria bereziak (DBEOren 9.2.g) artikulua), Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean ezarritako eskumenekin bat etorriz
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, ordezkariak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira. 5 urte gomendatzen da
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.