Ikastaro sozialen sustapena (berdintasuna, immigrazioa, etab.)

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Berdintasuna bultzatzeko, immigrazioa sustatzeko eta abarretarako ikastaroak antolatzea eta kudeatzea. Ikastaroak eta programak sustatzea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Gizarte ekintzaren arloko ikastaroak eta programak onesten dituen dekretua eta foru agindua
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, ordezkariak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: 5 urte gomendatzen da.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.