Diagnostikoa, balorazioa eta jarraipen soziala

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Gizarte zerbitzuak behar dituzten pertsonei arreta ematea, historia soziala, esku hartze plana, jardueren jarraipena eta kontrola egitea. Bizikidetzari eta gizarteratzeari buruzko txostenak egitea. Orientazioko, arreta psikologikoko eta laguntza juridikoko zerbitzua baloratzea eta ematea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikatzaileak Pertsonaren ezaugarriak Enpleguaren xehetasunak Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak Datu kategoria bereziak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, ordezkariak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: 5 urte gomendatzen da.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.