Sariak ematea

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Kultura eta euskara arloan sariak ematea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak Datu ekonomikoak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Interesdunaren adostasuna
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritar interesduna
Atxikitze aldia / Periodo de retención: 5 urte gomendatzen da. Artxibo orokorrera bidaltzen dira
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.