Ebazpen liburuen zaintza

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Udalak emandako ebazpenen liburuen kopiak mantentzea
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Botere publikoa erabiltzea: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 37. artikulua
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Mugarik gabe
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.