Zergen ikuskapena

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Zergadunen zerga berrikuspena eta ikuskapena
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak Banku datuak, ondasunen eta eskubideen zerga datuak, sozietate eta finantza datuak, kontabilitate datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 9.2.g) artikulua funtsezko interes publikoa: Zerga araudia
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Ordaintzera behartuak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Zerbitzua emateko beharrezkoa den bitartean.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.