Kontabilitatea eta diruzaintza

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Toki erakundearen ekonomia, zerga eta kontabilitate alorreko kudeaketa. Honako hauen kudeaketa hartzen du barne: aurrekontuak, hornitzaileak, diru sarreren tratamendua, gastuaren gauzatzea, kobrantzak eta ordainketak, fakturazioa, zergak, ondarea, zor publikoa eta diruzaintza
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak Banku datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 9.2.g) artikulua funtsezko interes publikoa: Aurrekontu eta kontabilitate araudia
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Hornitzaileak Kontratuen, emakiden eta abarren esleipendunak Dirulaguntzen hartzaileak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: 10 urte kontabilitatea eta aurrekontua ixten direnetik.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.