Izapideak | | Gizarte-laguntza

Gizarte-laguntza

 • Izapide hau zuk zeuk egin dezakezu
  HAZen
Lagundu zaitugu?

Bai

Bai, baina:

EzOinarrizko Gizarte Zerbitzuaren prestaziorik egiazkoena eta bereizgarriena da. Horren arabera, GIZARTE LANGILE baten eta beste profesional batzuen laguntza eta laguntza-harremana izan dezakezu, zure egoera egiaztatzeko, erabakiak hartzen laguntzeko, aldaketak indartzeko eta oinarrizko gaitasunak eskuratzen edo garatzen laguntzeko, zure bizi-proiektua autonomiaz garatu ahal izan dezazun.

Zerbitzuak:  39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 28. artikuluan ezartzen du interesdunek eskubidea dutela ez aurkezteko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egindako dokumentuak.

  Gaian eskumena duen zerbitzuak/sailak kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu dokumentu horiek, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu, arrazoiak emanda.

  Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoaren alde egindako misio bat betetzean edo Basauriko Udalari berari edo haren mendeko erakundeei emandako botere publikoak gauzatzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

  Araudi honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, herri-administrazioetatik baliabide telematikoen bidez jasotzen den informazioa erabiliko da.

  Zure datuen kontsultaren aurka egin nahi izanez gero, eskubide hori erabil dezakezu erregistro elektronikoaren bidez, aurka egotea. Eskabidean adierazi behar duzu zein izapidetan adierazi nahi duzun aurka zaudela eta horren azalpen arrazoitua eman behar duzu. Kontuan izan, aurka egiteko eskubidea erabiltzen duzun izapideetan, izapideak egiteko behar den dokumentazio guztia aurkeztu beharko duzula.