Izapideak | | Aldi baterako ostatua, sortutako larrialdi-egoeretarako

Aldi baterako ostatua, sortutako larrialdi-egoeretarako

 • Izapide hau zuk zeuk egin dezakezu
  HAZen
Lagundu zaitugu?

Bai

Bai, baina:

EzGizarte-larrialdiko egoeretarako harrera-etxebizitza larrialdiko edo gizarte-larrialdiko egoera baten ondorioz bizitokirik ez izatearen egoera kritiko bati aurre egiteko iraupen laburreko egonaldia behar duten pertsonei eta bizikidetza-unitateei aldi baterako larrialdiko harrera egiteko da.
 

Artikulu horretan xedatutakoaren arabera, GZESaren zerbitzuen eta prestazioen zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuaren 28. artikuluaren arabera, gizarte-larrialdiko egoeratzat hartuko da aurreikusi gabeko gertakari batek eragindakoa, arrazoi naturalak edo eragindakoak direla medio, zeinak eragiten eta konprometitzen baititu gaitasun pertsonalak, bizirauteko baliabideak eta bitartekoak, harreman edo sare sozialak eta segurtasuna, eta erasandako pertsona edo pertsonak babesgabetasun larriko egoeran geratuko dira, eta premia sozialei aurre egiteko, premia sozialei aurre egiteko eta berehalako gizarte-premiei aurre egiteko lehen arreta behar du.
 

Argibide gehiago behar izanez gero

Gizarte-Ekintza 900840895 / 944666348 accion_social@basauri.eus

Isiltasuna:

Ezezkoa.

Legezko epea:

Hilabete.

Aurkezteko dokumentuak:

Zerbitzuak:  39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 28. artikuluan ezartzen du interesdunek eskubidea dutela ez aurkezteko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egindako dokumentuak.

  Gaian eskumena duen zerbitzuak/sailak kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu dokumentu horiek, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu, arrazoiak emanda.

  Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoaren alde egindako misio bat betetzean edo Basauriko Udalari berari edo haren mendeko erakundeei emandako botere publikoak gauzatzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

  Araudi honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, herri-administrazioetatik baliabide telematikoen bidez jasotzen den informazioa erabiliko da.

  Zure datuen kontsultaren aurka egin nahi izanez gero, eskubide hori erabil dezakezu erregistro elektronikoaren bidez, aurka egotea. Eskabidean adierazi behar duzu zein izapidetan adierazi nahi duzun aurka zaudela eta horren azalpen arrazoitua eman behar duzu. Kontuan izan, aurka egiteko eskubidea erabiltzen duzun izapideetan, izapideak egiteko behar den dokumentazio guztia aurkeztu beharko duzula.