Izapideak | Egiaztagiriak eta dokumentuak | Nire Ordainketa (On-Line)

Nire Ordainketa (On-Line)

 • Sakatu «Hasi izapidea», eta bete eskatutako datuak
Lagundu zaitugu?

Bai

Bai, baina:

EzEgiztagiridun txartela baduzu, ordaintzeke dauden ordainagiriak erakutsiko dizkizugu. Horri esker, ordainagiri horiek «Nire Ordainketa» zerbitzu bidez pagatu ahal izango dituzu, datuak sartzeko beharrik gabe. Gainera, aukera izango duzu nahitaezko ordainketa aldian dituzun ordainagirien ordainketa-gutuna eskatzeko, edota ordainagiri horiek kontuan helbideratzeko.

Ez badaukazu egiaztagiri digitala duen txartelik, baina ordainketa-gutuna eta finantza-erakunde laguntzaileetako baten ordainketa-txartela baduzu (edo, bestela, Banku Elektronikoan izena emanda bazaude), aukera duzu ordainketa egiteko, honako esteka honetan ordainketa-gutuneko datuak sartuta (jaulkitzailea, erreferentzia, identifikazioa eta zenbatekoa): Euskal Administrazioaren Ordainketa Pasabidea.

Argibide gehiago behar izanez gero

Zerga-bilketa 944666304 recaudacion@basauri.eus

Jasotzaileak:

Basauriko Udalaren zergadunak.

Zenbatekoa:

Doakoa

Eskabidea jasotzen duen arloa:

Zerga-bilketa - 944666304 - recaudacion@basauri.eus

Harremanetarako:

Zerga-bilketako langileak.

Ebazpena ematen duen organoa:

Zerga-bilketa

Zerbitzuak:  39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 28. artikuluan ezartzen du interesdunek eskubidea dutela ez aurkezteko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egindako dokumentuak.

  Gaian eskumena duen zerbitzuak/sailak kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu dokumentu horiek, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu, arrazoiak emanda.

  Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoaren alde egindako misio bat betetzean edo Basauriko Udalari berari edo haren mendeko erakundeei emandako botere publikoak gauzatzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

  Araudi honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, herri-administrazioetatik baliabide telematikoen bidez jasotzen den informazioa erabiliko da.

  Zure datuen kontsultaren aurka egin nahi izanez gero, eskubide hori erabil dezakezu erregistro elektronikoaren bidez, aurka egotea. Eskabidean adierazi behar duzu zein izapidetan adierazi nahi duzun aurka zaudela eta horren azalpen arrazoitua eman behar duzu. Kontuan izan, aurka egiteko eskubidea erabiltzen duzun izapideetan, izapideak egiteko behar den dokumentazio guztia aurkeztu beharko duzula.