Izapideak | Egiaztagiriak eta dokumentuak | Elkarteen Erregistroan inskribatzea/aldatzea

Elkarteen Erregistroan inskribatzea/aldatzea

Egiaztagiri digitala behar du

 • Izapide hau zuk zeuk egin dezakezu
  HAZen
 • Sakatu «Hasi izapidea», eta bete eskatutako datuak
Lagundu zaitugu?

Bai

Bai, baina:

EzZerbitzu honen bidez, zure elkartea Basauriko Udalaren Elkarteen Udal Erregistroan inskriba dezakezu, egoitza soziala badu eta bere jarduerak batez ere Basauriko udalerrian garatzen baditu.

Argibide gehiago behar izanez gero

Berrikuntza eta Gobernu Irekia 944666342 berrikuntza@basauri.eus

Jasotzaileak:

Indarreko legeriaren arabera eratutako elkarte edo taldeak, hain zuzen ere, Elkarteen Udal Erregistroan izena eman nahi dutenak.

Zenbatekoa:

Doakoa da

Baldintzak:

 • Egoitza Basaurin izatea eta
 • Jarduerak, nagusiki, Basauriko udal-mugartean egitea.

Aplikatu beharreko araudia:

Eskabidea jasotzen duen arloa:

Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (H.A.Z) - 944666300 - sac@basauri.eus

Harremanetarako:

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren langileak (H.A.Z)

Isiltasuna:

Baiezkoa.

Legezko epea:

15 egun.

Eskubideak:

Informazioa jasotzea; erreklamazioak aurkeztea…

Konpromisoa:

Aurkezteko dokumentuak:

 • Elkartearen fitxa.
 • Identifikazio fiskaleko zenbakia.
 • Estatutuak.
 • Eraketa-akta.
 • Urteko aurrekontua (ez da nahitaezkoa).
 • Urteko jardueren egitaraua (ez da nahitaezkoa).
 • Basauriko Udalarengandik jasotako diru-laguntzak (ez da nahitaezkoa).

Zerbitzuak:  39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 28. artikuluan ezartzen du interesdunek eskubidea dutela ez aurkezteko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egindako dokumentuak.

  Gaian eskumena duen zerbitzuak/sailak kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu dokumentu horiek, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu, arrazoiak emanda.

  Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoaren alde egindako misio bat betetzean edo Basauriko Udalari berari edo haren mendeko erakundeei emandako botere publikoak gauzatzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

  Araudi honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, herri-administrazioetatik baliabide telematikoen bidez jasotzen den informazioa erabiliko da.

  Zure datuen kontsultaren aurka egin nahi izanez gero, eskubide hori erabil dezakezu erregistro elektronikoaren bidez, aurka egotea. Eskabidean adierazi behar duzu zein izapidetan adierazi nahi duzun aurka zaudela eta horren azalpen arrazoitua eman behar duzu. Kontuan izan, aurka egiteko eskubidea erabiltzen duzun izapideetan, izapideak egiteko behar den dokumentazio guztia aurkeztu beharko duzula.