Izapideak | Bidebi | Soloarteko udal garaje plazak alokatzeko eskaera, erosteko aukerarekin

Soloarteko udal garaje plazak alokatzeko eskaera, erosteko aukerarekin

Egiaztagiri digitala behar du

 • Izapide hau zuk zeuk egin dezakezu
  HAZen
 • Sakatu «Hasi izapidea», eta bete eskatutako datuak
Lagundu zaitugu?

Bai

Bai, baina:

EzSoloarte futbol zelaiaren azpiko garaje pribatuan udalaren jabetzako lursailak erosteko aukera ematen duen alokairuaren zuzeneko esleipena eskatzeko prozedura.

Argibide gehiago behar izanez gero

Bidebi 946073021 info.bidebi@basauri.net

Isiltasuna:

Ezezkoa.

Legezko epea:

3 hilabete.

Aurkezteko dokumentuak:

 • NAN edo beste identifikazio-agiri bat.
 • Ibilgailuaren edo ibilgailuen titulartasuna egiaztatzen duen agiria.
 • Bermea eratu izanaren frogagiria (160,40 €- 1 solairuko partzela bakoitzeko, eta 147,04 € -2 solairuko partzela bakoitzeko).
 • Pertsona juridikoen kasuan: Sozietatearen eraketa- edo aldaketa-eskritura, egoitza soziala agertzen duena, Merkataritza Erregistroan inskribatua.
 • Eskabidea
 • Desgaitasun-plaza eskatuz gero: Ibilgailu egokituaren titulartasunaren deklarazioa edo minusbaliatu-txartela izatea

Zerbitzuak:  39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 28. artikuluan ezartzen du interesdunek eskubidea dutela ez aurkezteko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egindako dokumentuak.

  Gaian eskumena duen zerbitzuak/sailak kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu dokumentu horiek, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu, arrazoiak emanda.

  Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoaren alde egindako misio bat betetzean edo Basauriko Udalari berari edo haren mendeko erakundeei emandako botere publikoak gauzatzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

  Araudi honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, herri-administrazioetatik baliabide telematikoen bidez jasotzen den informazioa erabiliko da.

  Zure datuen kontsultaren aurka egin nahi izanez gero, eskubide hori erabil dezakezu erregistro elektronikoaren bidez, aurka egotea. Eskabidean adierazi behar duzu zein izapidetan adierazi nahi duzun aurka zaudela eta horren azalpen arrazoitua eman behar duzu. Kontuan izan, aurka egiteko eskubidea erabiltzen duzun izapideetan, izapideak egiteko behar den dokumentazio guztia aurkeztu beharko duzula.